Hälsingborg

Hälsingborg

Hälsingborg eller Helsingborg?

Visste du att mellan 1912 och 1971 så stavades Helsingborg officiellt Hälsingborg? Helsingborg är en av Sveriges äldsta städer och har haft invånare sedan 1085. Då Helsingborg ligger strategiskt vid den smalaste delen av Öresund så är Helsingborg också en mycket viktig ort för Danmark.

På 1600-talet hade Helsingborg bara runt 1000 invånare men har idag nästan 100 tusen invånare.

<< Go back to the previous page